My Best Group

Just another k1h09xwleow-ppc.blogs.smjk.edu.my blog

Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah, Cik Yeo Eng Sim dan guru Geografi, Cikgu Yap Phaik Yan atas bimbingan dan tunjuk ajar mereka.

Di samping itu, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa kami yang sering memberi galakan dan dorongan. Mereka telah banyak menghulurkan bantuan dan membekalkan informasi dan maklumat dalam menyempurnakan projek kami. Akhir sekali, kami juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami yang sanggup bertukar pendapat untuk kerjasama yang diberikan.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.