My Best Group

Just another k1h09xwleow-ppc.blogs.smjk.edu.my blog

1. Pertanian campur di Siberia ialah menanam ______, oay, menternak lembu, ______ dan itik.

     A. padi, kambing

     B. ubi kentang, ayam

     C. ubi kentang, anjing

     D. padi, ayam

2. Kawasan Siberia, Rusia penting sebagai pengluar kayu-kayan tropika.————(Betul/Salah)

3. Kawasan yang manakah ditumbuhi hutan taiga yang paling luas di dunia?

     A. Greenland

     B. Siberia

     C. Gurun Thar

     D. Banjaran Titiwangsa

4. ______ merupakan kegiatan ekonomi utama penduduk kerana Siberia ditumbuhi _______ yang paling luas di dunia.

5. ______ binatang dijalankan pada musim sejuk untuk mendapatkan bulu dan kulit.

Tuliskan jawapan anda dan menyemak jawapan anda dengan jawapan yang disediakan.

Jawapan:

1. B.

2. Salah

3. B.

4. Kegiatan pembalakan, hutan pokok tirus/hutan konifer

5. Kegiatan memburu dan menjerat

Posted in Soalan Ulangkaji | 2 Comments »

2 Responses

  1. me Says:

    Not bad!!

  2. shen wu Says:

    i dun have to buy books anymore!!haha…tks!!

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.