My Best Group

Just another k1h09xwleow-ppc.blogs.smjk.edu.my blog

——> Buku Teks Geografi Tingkatan 1

——> www.wikipedia.com

Posted in Uncategorized | No Comments »

Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah, Cik Yeo Eng Sim dan guru Geografi, Cikgu Yap Phaik Yan atas bimbingan dan tunjuk ajar mereka.

Di samping itu, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa kami yang sering memberi galakan dan dorongan. Mereka telah banyak menghulurkan bantuan dan membekalkan informasi dan maklumat dalam menyempurnakan projek kami. Akhir sekali, kami juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami yang sanggup bertukar pendapat untuk kerjasama yang diberikan.

Posted in Uncategorized | No Comments »

1. Pada musim panas, kegiatan ekonomi utama penduduk di Siberia ialah
A. menternak lembu tenusu dan ayam
B. menanam bijirin dan ubi kentang
C. memburu binatang
D. membalak

2. Pemburuan binatang untuk mendapatkan bulu dijalankan pada musim

A. sejuk
B. bunga
C. panas
D. luruh

3. Kaum Samoyed dan Yakut
Beruang, musang kecil, tupai dan rubah

Apakah aktiviti yang berkaitan dengan maklumat di atas?

A. pertanian
B. penternakan
C. pemburuan
D. pelancongan

4.  Malaysia – 2°C(julat suhu tahunan)
Siberia – 65°C(julat suhu tahunan)

Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan julat suhu tahunan antara tempat di atas?

A. tekanan udara
B. kepulauan
C. kebenuaan
D. litupan awan

5. Pertanian di Siberia kurang maju disebabkan oleh

A. musim panas yang pendek
B. musim sejuk yang pendek
C. hujan sepanjang tahun
D. kedudukan yang jauh dari laut
Soalan-soalan didapati dari buku: Smart Practice penerbitan Oxford Fajar

Jawapan:

1. B

2. A

3. C

4. C

5. A

Jika ada soalan, sila tanya.

Posted in Soalan Ulangkaji, Uncategorized | No Comments »

This is an example of an iSchool-Blog page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of iSchool-Blog.

Posted in Uncategorized | No Comments »